Köp Vyvanse 70 mg online

In Stock
Description

Köp Vyvanse 70 mg online
Köp Vyvanse 70 mg online Vyvanse används vid behandling av binge ätstörning; Adhd och tillhör läkemedelsklassen CNS-stimulanser. Risk kan inte uteslutas under graviditeten. Vyvanse 70 mg klassificeras som ett Schema 2-kontrollerat ämne enligt Controlled Substance Act (CSA).

Bieffekter
Vanliga biverkningar av Vyvanse inkluderar: sömnlöshet och irritabilitet. Andra biverkningar inkluderar: yrsel, viktminskning och xerostomi. Se nedan för en omfattande lista över biverkningar.
Användning av CNS-stimulanser (amfetamin och metylfenidatinnehållande produkter), inklusive lisdexamfetamin-dimesylat, har en hög potential för missbruk och beroende. Bedöm risken för missbruk innan du ordinerar och övervaka tecken på missbruk och beroende under behandlingen.

Allmänna bruksanvisningar
Ta VYVANSE i munnen på morgonen med eller utan mat; undvik eftermiddagsdoser på grund av risken för sömnlöshet. VYVANSE kan administreras på något av följande sätt:

Information för VYVANSE kapslar:

Svälj VYVANSE kapslar hela, eller
Öppna kapslar, töm och blanda hela innehållet med yoghurt, vatten eller apelsinjuice. Om innehållet i kapseln innehåller något komprimerat pulver kan en sked användas för att bryta isär pulvret. Innehållet bör blandas tills det är helt spridd. Konsumera hela blandningen omedelbart. Den ska inte lagras. Den aktiva ingrediensen löser sig fullständigt när den väl har dispergerats; emellertid kan en film innehållande de inaktiva ingredienserna finnas kvar i glaset eller behållaren när blandningen konsumeras.

Information för VYVANSE tuggtabletter:

VYVANSE tuggtabletter måste tuggas ordentligt innan de sväljs.
VYVANSE kapslar kan ersättas med VYVANSE tuggtabletter på en enhet per enhet / mg per mg bas (till exempel 30 mg kapslar för 30 mg tuggtablett).

Ta inte mindre än en kapsel eller tuggtablett per dag. En enstaka dos ska inte delas upp.

Dosering för behandling av ADHD
Rekommenderad startdos är 30 mg en gång dagligen på morgonen hos patienter från 6 år och uppåt. Dosen kan justeras i steg om 10 mg eller 20 mg med ungefär veckovisa intervall upp till maximal dos på 70 mg / dag.

Dosering för behandling av måttlig till svår BED hos vuxna
Den rekommenderade startdosen är 30 mg / dag som ska titreras i steg om 20 mg med ungefär veckovis intervall för att uppnå den rekommenderade måldosen på 50 till 70 mg / dag. Den maximala dosen är 70 mg / dag. Avbryt VYVANSE om matätning inte förbättras.

Dosering hos patienter med nedsatt njurfunktion
Hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion (GFR 15 till <30 ml / min / 1,73 m2) bör den maximala dosen inte överstiga 50 mg / dag. Hos patienter med njursjukdom i slutstadiet (ESRD, GFR <15 ml / min / 1,73 m2) är den maximala rekommenderade dosen 30 mg / dag Doseringsändringar på grund av läkemedelsinteraktioner

Medel som ändrar pH i urinen kan påverka urinutsöndringen och förändra blodnivåerna av amfetamin. Syrande medel (t.ex. askorbinsyra) sänker blodnivåerna, medan alkaliserande medel (t ex natriumbikarbonat) ökar blodnivåerna. Justera VYVANSE-dosen i enlighet med detta

Vidare information
Rådfråga alltid din vårdgivare för att säkerställa att informationen som visas på den här sidan gäller dina personliga förhållanden. Köp vyvanse 70 mg online

Reviews (0)
0 ★
0 Ratings
5 ★
0
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0

There are no reviews yet.

Be the first to review “Köp Vyvanse 70 mg online”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll To Top

My Shopping cart

Close

No products in the cart.

Shopping Now

Login & Signup