beställ Ambien (Zolpidem) 10 MG online

In Stock
Description

Köp Ambien online
beställ Ambien (Zolpidem) 10 MG online. Zolpidem, som bland annat säljs under varumärket Ambien, är ett läkemedel som främst används för kortvarig behandling av sömnproblem. Riktlinjerna rekommenderar att den endast används efter att rådgivning och beteendeförändringar har prövats. Det minskar sömntiden med cirka 15 minuter och vid större doser hjälper människor att sova längre. Det tas via munnen och finns i konventionella tabletter eller sublinguala tabletter och oral spray.

Vanliga biverkningar inkluderar sömnighet på dagen, huvudvärk, illamående och diarré. Andra biverkningar inkluderar minnesproblem, hallucinationer och missbruk. Den rekommenderade dosen minskade 2013 på grund av försämring nästa morgon. Dessutom rekommenderas inte körning nästa morgon med varken högre doser eller den långverkande formuleringen. Även om flumazenil kan vända zolpidems effekter är det vanligtvis allt som rekommenderas vid överdosering.

Zolpidem är en icke-bensodiazepin och hypnotisk av imidazopyridinklassen. Zolpidem är en GABA-receptoragonist av typ A. Det fungerar genom att öka GABA-effekterna i centrala nervsystemet genom att binda till GABAA-receptorer på samma plats som bensodiazepiner. Det har i allmänhet en halveringstid på två till tre timmar. Detta ökar dock hos de med leverproblem.

Medicinsk användning av Ambien
Zolpidem är märkt för kortvarig (vanligtvis cirka två till sex veckor) behandling av sömnlöshet i lägsta möjliga dos. Det kan användas för att både förbättra sömnintrycket och sova.

Riktlinjer från NICE, European Sleep Research Society och American College of Physicians rekommenderar medicinering för sömnlöshet (inklusive möjligen zolpidem) endast som en andra linjens behandling efter icke-farmakologiska behandlingsalternativ (t.ex. kognitiv beteendeterapi för sömnlöshet). Detta bygger delvis på en granskning från 2012 som visade att zolpidems effektivitet beror nästan lika mycket på psykologiska effekter som på själva medicinen.

En lägre dosversion (3,5 mg för män och 1,75 mg för kvinnor) ges som en tablett under tungan och används för nattuppvakningar. Det kan tas om det är minst fyra timmar mellan administreringstidpunkten och när personen måste vara vaken.

Överdosering av Ambien
Överdosering kan leda till koma eller död. När överdosering förekommer finns det ofta andra läkemedel i personens system.

Överdosering av Zolpidem kan behandlas med bensodiazepinreceptorantagonisten flumazenil, som förskjuter zolpidem från dess bindningsställe på bensodiazepinreceptorn för att snabbt vända effekterna av zolpidem. Det är okänt om dialys är till hjälp. Köp Ambien online

Reviews (0)
0 ★
0 Ratings
5 ★
0
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0

There are no reviews yet.

Be the first to review “beställ Ambien (Zolpidem) 10 MG online”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll To Top

My Shopping cart

Close

No products in the cart.

Shopping Now

Login & Signup